Dorpsbelangen Aduard

Over Dorpsbelangen Aduard

Bestuur

Het bestuur van Dorpsbelangen Aduard bestaat uit:

  • Julia Bolhuis
  • John Happel
  • Carel Jansen
  • Gerrit Ormel (Penningmeester)
  • Alie Schokker

emailadres: postbus@dorpsbelangenaduard.nl

correspondentieadres: Dorpsbelangen Aduard, Hofstraat 47, 9831 RB Aduard

Lid worden

Dankzij de steun van haar leden kan de Vereniging Dorpsbelangen zich actief bezighouden met de leefbaarheid in Aduard en het vertegenwoordigen van de dorpsbelangen in de gemeente en provincie.

Indien u ons wilt steunen door lid te worden, vult u onderstaand formulier in. Wij nemen contact met u op. U bent al lid vanaf €7,85 per kalenderjaar.

Onze IBAN is NL 92 RABO 0375 8602 07 ten name van   Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Aduard.

Word lid

Aduarder vlag en wimpel

De Aduarder vlag is verkrijgbaar via Dorpsbelangen Aduard voor € 25,00 per stuk. De Aduarder wimpel (1,75m) is ook verkrijgbaar voor € 30,00 per stuk. U neemt contact op met het bestuur van Dorpsbelangen Aduard via postbus@dorpsbelangenaduard.nl.

Logo

Dorpsbelangen Aduard heeft sinds mei 2016 een nieuwe logo. Deze is ontworpen door Reinier van den Berg, grafisch vormgever en kunstenaar. Het bestuur is hem hiervoor zeer erkentelijk.

Als uitgangspunt voor het nieuwe logo van Dorpsbelangen Aduard is het vorige logo genomen. Te weten de vierkante gele en blauwe blokken die elkaar afwisselen. Deze zijn op hun beurt weer afgeleid van het wapen van het voormalige Cisterciënser klooster in de gemeente dat gesticht was naar het voorbeeld van het klooster van Clairvaux in de Champagne. Bij de aanvraag van het gemeentewapen ging de Hoge raad van Adel indertijd akkoord, maar wilde een onderscheidingsteken toevoegen. Hiervoor werd de lelie gekozen om het wapen niet identiek te laten zijn aan het oude klooster. De lelie was het symbool van de H. Maria, de patroonheilige van het klooster, die ook voor kwam in de zegels van het klooster. M.a.w dat er een lelie en een geel en een blauw vierkant verwerkt moest worden in het nieuwe logo spreekt voor zich. De lelie is afgebeeld in het gele vlak, de hoofdletter A (Aduard) in het blauwe vlak.

Jaarverslagen

Download hier de jaarverslagen van Dorpsbelangen Aduard

Financiële overzicht

Download hier de Financiële overzichten van Dorpsbelangen Aduard

Statuten

Download hier de Statuten van Dorpsbelangen Aduard

Privacy en AVG

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 17-02 2022

Privacyverklaring Algemeen Dorpsbelangen Aduard

Algemeen Dorpsbelangen Aduard verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen onze uiterste best hier zorgvuldig mee om te gaan.

Welke gegevens verwerken wij?

Algemeen Dorpsbelangen Aduard verwerkt uw persoonsgegevens:  naam,  adres, telefoonnummer en e-mailadres omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Daarnaast bewaren we foto’s van activiteiten voor de opmaak van de website, social media en drukwerk. 

We streven ernaar om personen die duidelijk in beeld zijn, hiervan tevoren op de hoogte te stellen. 

Dorpsbelangen Aduard hanteert het (de) volgende syste(e)men voor de vastlegging van persoonsgegevens:

– Excel lijst met vrijwilligers in Google Drive

– Excel lijst met leden in Google Drive

Waarvoor verwerkt Algemeen Dorpsbelangen Aduard de persoonsgegevens?

Als u lid wordt van Dorpsbelangen Aduard of inschrijft als belangstellende of aan de slag wilt als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan hebben we persoonsgegevens nodig. 

Wij gebruiken de gegevens om u goed van dienst te zijn. We gebruiken de persoonsgegevens om contact met u te onderhouden en u te informeren over zaken die gerelateerd zijn aan het werk van onze organisatie.

Dorpsbelangen Aduard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren;

– Om uw gegevens te verwerken, zoals ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, innen van giften, statistische analyses enz.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Dorpsbelangen Aduard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris via postbus@dorpsbelangenaduard.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Dorpsbelangen Aduard verkoopt uw gegevens niet aan derden en indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Dorpsbelangen Aduard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wilt u niet meer door ons benaderd worden dat kunt u dit schriftelijk of per email laten weten aan de secretaris.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, sturen naar postbus@dorpsbelangenaduard.nl Dorpsbelangen Aduard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacybeleid

Dorpsbelangen Aduard houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Jaarlijks stelt het bestuur het privacybeleid weer opnieuw vast.

Subsidie aanvragen

Download hier de Subsidieregeling wijk- en dorpsbudgetten gemeente Westerkwartier 2022

Aanvragen Dorpsbudget Aduard

Download hier het aanvraagformulier  en de regeling voor een bijdrage uit het Dorpsbudget Aduard, ronde voorjaar 2024.