Toestemmingformulier

Privacy en AVG

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 17-02 2022

Privacyverklaring Algemeen Dorpsbelangen Aduard

Algemeen Dorpsbelangen Aduard verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen onze uiterste best hier zorgvuldig mee om te gaan.

Welke gegevens verwerken wij?

Algemeen Dorpsbelangen Aduard verwerkt uw persoonsgegevens:  naam,  adres, telefoonnummer en e-mailadres omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Daarnaast bewaren we foto’s van activiteiten voor de opmaak van de website, social media en drukwerk. 

We streven ernaar om personen die duidelijk in beeld zijn, hiervan tevoren op de hoogte te stellen. 

Dorpsbelangen Aduard hanteert het (de) volgende syste(e)men voor de vastlegging van persoonsgegevens:

– Excel lijst met vrijwilligers in Google Drive

– Excel lijst met leden in Google Drive

Waarvoor verwerkt Algemeen Dorpsbelangen Aduard de persoonsgegevens?

Als u lid wordt van Dorpsbelangen Aduard of inschrijft als belangstellende of aan de slag wilt als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan hebben we persoonsgegevens nodig. 

Wij gebruiken de gegevens om u goed van dienst te zijn. We gebruiken de persoonsgegevens om contact met u te onderhouden en u te informeren over zaken die gerelateerd zijn aan het werk van onze organisatie.

Dorpsbelangen Aduard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren;

– Om uw gegevens te verwerken, zoals ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, innen van giften, statistische analyses enz.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Dorpsbelangen Aduard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris via postbus@dorpsbelangenaduard.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Dorpsbelangen Aduard verkoopt uw gegevens niet aan derden en indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Dorpsbelangen Aduard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wilt u niet meer door ons benaderd worden dat kunt u dit schriftelijk of per email laten weten aan de secretaris.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, sturen naar postbus@dorpsbelangenaduard.nl Dorpsbelangen Aduard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacybeleid

Dorpsbelangen Aduard houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Jaarlijks stelt het bestuur het privacybeleid weer opnieuw vast.