WAT DOET DORPSBELANGEN ADUARD

Dorpsbelangen is de verbinding tussen de inwoners en veel instanties. Zoals de gemeente, de gemeenteraadsleden, het waterschap, de provincie en subsidiegevers. Dorpsbelangen wordt door deze instanties om advies gevraagd bij veranderingen in het dorp of wij kaarten zelf de belangen van het dorp bij ze aan. Dorpsbelangen vraagt en peilt bij inwoners van Aduard wat zij vinden van een bepaalde kwestie.

We zetten ons in om de voorzieningen voor het dorp te behouden of zelfs uit te breiden. Ook spelen we in op actualiteiten in het dorp. Op die manier proberen we Aduard steeds een beetje mooier te maken!

 

Help mee, word lid!

Om ons dorp goed te kunnen vertegenwoordigen, heeft onze vereniging voldoende leden én bestuursleden nodig. Van de 1.100 woonadressen en ± 2.000 inwoners zijn er ongeveer 300 lid van Dorpsbelangen Aduard. Dat mogen er best wel wat meer worden!